Project omschrijving

De werkzaamheden

Resultaten bogtaxaties.nl

Er zijn 98 relevante zoekwoorden afgesproken. De tot nu toe behaalde zoekwoorden posities in Google zijn:

  • 27 woorden in de top 3
  • 31 woorden in de top 10
  • 40 woorden in de top 30

Click to Business is voor ons bedrijf een toegevoegde waarde geweest. We zien onze maandelijkse omzet nog steeds stijgen.
Bog taxaties